Dây điện Cadisun bốn ruột mềm VCTF 4×2,5 (200m/cuộn)

Giá bán: Liên hệ

  TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCVN 6610-5:2007 (IEC 60227)

  TỔNG QUAN

  + Ruột dẫn: Đồng ủ mềm trong môi trường khí trơ home.
  + Số lõi: 4
  + Kết cấu: Nhiều sợi bện tròn cấp 5, cấp 6.
  + Mặt cắt danh định: từ 0,5 mm2 đến 6 mm2
  + Điện áp danh định: 300/500V
  + Dạng mẫu mã: Hình tròn.
  + Đóng gói: Đóng cuộn hoặc chặt đoạn.