Dây điện đôi mềm Thiên Phú 2×2,5 (100m/cuộn)

Giá bán: Liên hệ

  TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCVN 6610-5:2000 (IEC 60227)

  TỔNG QUAN

  + Ruột dẫn: Đồng ủ mềm trong môi trường khí trơ.
  + Số lõi: 2
  + Kết cấu: Nhiều sợi bện tròn cấp 5, cấp 6.
  + Mặt cắt danh định: từ 0,5 mm2 đến 10 mm2
  + Điện áp danh định: 300/500V
  + Dạng mẫu mã: Hình ô van.
  + Đóng gói: Đóng cuộn.