Dây điện đôi mềm Trần Phú VCTFK 2×2,5

Giá bán: Liên hệ

  TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCVN 6610-3:2000 (IEC 60227)

  TỔNG QUAN

  + Ruột dẫn: Đồng ủ mềm trong môi trường khí trơ.
  + Số lõi: 1
  + Kết cấu: Nhiều sợi bện tròn cấp 5, cấp 6.
  + Mặt cắt danh định: từ 0,75 mm2 đến 10 mm2
  + Điện áp danh định: 300/500V và 450/750V