Ống Nhựa uPVC Class 0

Giá bán: Liên hệ

Ống nhựa tiền phong uPVC C0 (Ống PVC Class 0)được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4422:1996 (TCVN 6151:2002),

Có chất lượng cao, được sử dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng hiện nay.

  Tên sản phẩmClassKích cỡChiều dầyĐVTGiá (VAT)
  Ống PVC 21 C0Ống Nhựa uPVC Class 0Ø 211.2Mét7.200
  Ống PVC 27 C0Ống Nhựa uPVC Class 0Ø 271.3Mét9.200
  Ống PVC 34 C0Ống Nhựa uPVC Class 0Ø 341.3Mét11.200
  Ống PVC 42 C0Ống Nhựa uPVC Class 0Ø 421.5Mét15.900
  Ống PVC 48 C0Ống Nhựa uPVC Class 0Ø 481.6Mét19.400
  Ống PVC 60 C0Ống Nhựa uPVC Class 0Ø 601.5Mét25.800
  Ống PVC 75 C0Ống Nhựa uPVC Class 0Ø 751.9Mét35.300
  Ống PVC 90 C0Ống Nhựa uPVC Class 0Ø 901.8Mét42.200
  Ống PVC 110 C0Ống Nhựa uPVC Class 0Ø 1102.2Mét63.000
  Ống PVC 125 C0Ống Nhựa uPVC Class 0Ø 1252.5Mét77.500
  Ống PVC 140 C0Ống Nhựa uPVC Class 0Ø 1402.8Mét96.500
  Ống PVC 160 C0Ống Nhựa uPVC Class 0Ø 1603.2Mét128.800
  Ống PVC 180 C0Ống Nhựa uPVC Class 0Ø 1803.6Mét158.600
  Ống PVC 200 C0Ống Nhựa uPVC Class 0Ø 2003.9Mét193.500
  Ống PVC 225 C0Ống Nhựa uPVC Class 0Ø 2254.4Mét237.200
  Ống PVC 250 C0Ống Nhựa uPVC Class 0Ø 2504.9Mét310.900
  Ống PVC 280 C0Ống Nhựa uPVC Class 0Ø 2805.5Mét372.800
  Ống PVC 315 C0Ống Nhựa uPVC Class 0Ø 3156.2Mét471.300
  Ống PVC 355 C0Ống Nhựa uPVC Class 0Ø 3557Mét595.200
  Ống PVC 400 C0Ống Nhựa uPVC Class 0Ø 4007.8Mét747.000
  Ống PVC 450 C0Ống Nhựa uPVC Class 0Ø 4508.8Mét948.100
  Ống PVC 500 C0Ống Nhựa uPVC Class 0Ø 5009.8Mét1.243.400