Ống Nhựa uPVC Class 1

Giá bán: Liên hệ

Ống nhựa tiền phong uPVC C1 (ống PVC Class 1)được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 1452:2009 (TCVN 6151:2002)

Có chất lượng cao, được sử dụng rộng rãi nhất trong các công trình xây dựng hiện nay

  Tên sản phẩmClassKích cỡChiều dầyĐVTGiá (VAT)
  Ống PVC 21 C1Ống Nhựa uPVC Class 1Ø 211.5Mét7.800
  Ống PVC 27 C1Ống Nhựa uPVC Class 1Ø 271.6Mét10.800
  Ống PVC 34 C1Ống Nhựa uPVC Class 1Ø 341.7Mét13.600
  Ống PVC 42 C1Ống Nhựa uPVC Class 1Ø 421.7Mét18.600
  Ống PVC 48 C1Ống Nhựa uPVC Class 1Ø 481.9Mét22.100
  Ống PVC 60 C1Ống Nhựa uPVC Class 1Ø 601.8Mét31.400
  Ống PVC 75 C1Ống Nhựa uPVC Class 1Ø 752.2Mét39.900
  Ống PVC 90 C1Ống Nhựa uPVC Class 1Ø 902.2Mét49.300
  Ống PVC 110 C1Ống Nhựa uPVC Class 1Ø 1102.7Mét73.400
  Ống PVC 125 C1Ống Nhựa uPVC Class 1Ø 1253.1Mét90.800
  Ống PVC 140 C1Ống Nhựa uPVC Class 1Ø 1403.5Mét113.500
  Ống PVC 160 C1Ống Nhựa uPVC Class 1Ø 1604Mét150.100
  Ống PVC 180 C1Ống Nhựa uPVC Class 1Ø 1804.4Mét184.000
  Ống PVC 200 C1Ống Nhựa uPVC Class 1Ø 2004.9Mét233.800
  Ống PVC 225 C1Ống Nhựa uPVC Class 1Ø 2255.5Mét285.000
  Ống PVC 250 C1Ống Nhựa uPVC Class 1Ø 2506.2Mét374.900
  Ống PVC 280 C1Ống Nhựa uPVC Class 1Ø 2806.9Mét445.800
  Ống PVC 315 C1Ống Nhựa uPVC Class 1Ø 3157.7Mét559.500
  Ống PVC 355 C1Ống Nhựa uPVC Class 1Ø 3558.7Mét731.000
  Ống PVC 400 C1Ống Nhựa uPVC Class 1Ø 4009.8Mét928.800
  Ống PVC 450 C1Ống Nhựa uPVC Class 1Ø 45011Mét1.174.100
  Ống PVC 500 C1Ống Nhựa uPVC Class 1Ø 50012.3Mét1.482.600