Ống nóng PPR

Giá bán: Liên hệ

  Kích thước:

  PN20   20mm x 3.4mm
  PN20   25mm x 4.2mm
  PN20   32mm x 5.4mm
  PN20   40mm x 6.7mm
  PN20   50mm x 8.3mm
  PN20   63mm x 10.5mm
  PN20   75mm x 12.5mm
  PN20   90mm x 15mm
  PN20   110mm x 18.3mm