Ống uv chống tia cực tím Tiền Phong

Giá bán: Liên hệ

   kích cỡ (Đường Kính)

   

  PN10   20mm x 2.3mm
  PN10   25mm x 2.3mm
  PN10   32mm x 2.9mm
  PN10   40mm x 3.7mm
  PN10   50mm x 4.6mm
  PN10   63mm x 5.8mm